Mga abogado gikan sa Arabo nga mga nasod. Arabo sa mga abogado sa internet.


Dinhi sa kon sa unsang Paagi Lima ka mga Mayor nga mga Muslim nga mga Nasud sa Pagdumala sa Diborsiyo Human sa Magwagtang Triple Talaq


Sumala sa Tamiya, tulo ka mga pahayag sa pulong nga 'talaq' sa usa ka sesyon sa katumbas sa usa lamang ka. Adunay usa ka -ka-adlaw nga naghulat nga panahon human sa unang lakangSumala sa mga Tunisian Code sa Personal nga Kahimtang, ang usa ka bana dili unilaterally magabiya sa iyang asawa pulong nga walay pagkonsulta sa usa ka maghuhukom ug sa walay pagpatin-aw sa mga rason alang niini.

Ang institusyon sa kaminyoon sa ingon mahulog nga direktang ubos sa ambit sa estado ug sa hudikatura.